JO-anmälan mot Näringsdepartementet inlämnad den 20 maj 2014

 

Här nedan publiceras min JO-anmälan från den 20 maj 2014. Den 26 maj fick jag det korta svaret, att ”Det som du anfört ger inte anledning till någon åtgärd. Jag kommer därför inte att utreda din anmälan. Ärendet avslutas.” Signerat av Elisabet Fura. Ingen anledning till avslaget gavs och muntligen fick jag svaret att de inte ens har tittat på materialet. Så arbetar vår Justitieombudsman.

……………………………………………………………..

Anmälan mot Näringsdepartementet

med anledning av Stiftelsen Industrifondens förseelser

Jag vill, som bekant till Börje Ramsbro och som skattebetalare i Sverige, göra en JO-anmälan mot Näringsdepartementet Jag anser att högavlönade nyckelpersoner som expeditionschef Fredrik Ahlén, och ledamöter i Industrifondens styrelse utsedda av regeringskansliet, Thomas Bengtsson och Åke Nordlander, helt enkelt inte kan få fortsätta att friskriva sig från sitt ansvar och sin plikt att ingripa. Jag påstår att de helt enkelt inte sköter sitt jobb.

Kort bakgrund

Jag har tagit del av några dokument, se bilagor, ställda till Industrifondens huvudman Näringsdepartementet och mer specifikt till dess expeditionschef Fredrik Ahlén.

Bilaga, ”Redogörelse för IPR Forums granskning och övergripande slutsatser avseende tvistemålet Börje Ramsbro ./. Stiftelsen Industrifonden (T 7855-12)”, ger en sammanfattande bild av vad det handlar om. Den sändes till Näringsdepartementet den 25 april i år.

Anmälan

Grunden till min anmälan ligger i att Stiftelsen Industrifonden inte på något sätt har tagit ansvar för de fel som har begåtts i den här ”affären”. Vare sig VD, ledningsgrupp eller styrelse har gjort någonting för att föra en saklig dialog med Ramsbro. Tvärtom har de mörkat och hållit sig undan.

De har lagt ut hela hanteringen av pågående process till ”konsulter”. De har i den aktuella tvisten anlitat som ombud advokat Hans Bagner, en person som under många års tid har samarbetat med och försvarat den som är hjärnan bakom det brottsliga förfarandet, nämligen Håkan Nordquist.

Industrifonden vill nu, bland annat, i ett av Hans Bagners yttranden bestrida att det som denne Håkan Nordquist tidigare påstått i domstol under sanningsförsäkran, inte stämmer. Och om detta inte skulle stämma, ja då medverkar i så fall Industrifonden i grovt skattebrott.

Se bilaga, ”Är Industrifonden inblandad i ekonomiskt brott?” vilken sändes till Näringsdepartementet den 31 mars i år.

På grund av Industrifondens lednings och dess styrelses underlåtenhet att agera har Näringsdepartementet, som Stiftelsen Industrifondens huvudman, blivit uppvaktat med bland annat de bilagda dokumenten. Jag har kontrollerat helt kort med IPR Forum vad som sedan har hänt. Svaret är: Ingenting. Inget svar, ingen åtgärd. Detta är helt ovärdigt ett rättssamhälle.

Frågor

Får Industrifonden bete sig hur som helst utan att dess stiftare, staten via Näringsdepartementet, är skyldig att ingripa?

Här har Industrifondens VD och övriga ledning misskött sig gravt. Här har styrelsen, med bland andra personer tillsatta av regeringskansliet, misskött sig. Här har dess styrelseordförande Charlotte Brogren, GD på Vinnova, fullständigt hållit sig undan. Ingen av dessa personer har agerat. Ingen har tagit sitt ansvar på allvar. Jag undrar, som skattebetalare och medborgare, ska vi behöva finna oss i ett sånt beteende? Kan lögner och förtal få pågå ostört hur länge som helst?

Istället för att betala lön till kompetenta medarbetare som tar ansvar och gör sitt jobb går pengarna till dyra advokater som gör allt för att skydda brottslingar. Ska Industrifondens medel användas så?

Är det okej att Industrifonden, som i sitt uppdrag ska stödja entreprenörer och uppfinnare i Sverige, är med och stöder brottslighet, utan att Näringsdepartementet ingriper, eller ens utreder?

Jag tycker att det som jag läser i dessa bifogade dokument är hårresande. Det allra mest hårresande är att Näringsdepartementet inte har ingripit med kraft för länge sedan.

 

Bilagor:

– Redogörelse för IPR Forums granskning och övergripande slutsatser avseende tvistemålet Börje Ramsbro ./, Stiftelsen Industrifonden (t 7855-12)

– Är Industrifonden inblandad i ekonomiskt brott?

– Vittnesförhör med Hans Dirtoft, Företagskapital AB

– Stiftelsen Småföretagarfonden har inte förvärvat några aktier i System 3R

Hälsningar

Marie-Anne Olsson