Dödsstöten för Sverige som innovationsland?

Är detta dödsstöten för Sverige som innovationsland?

Politiker i alla läger kan prata sig röda, gröna och blå om innovationer. Om Hovrättens beslut i fallet nedan inte ändras blir det dödsstöten för Sverige som uppfinnarnation. Vilken innovatör och investerare vill satsa på stora och långsiktiga utvecklingsprojekt, när Hovrätten rycker undan själva grunden för detta?

Här har vi ett aktuellt fall som illustrerar hur tokigt det kan bli.

Om en licenstagare – i det aktuella fallet Saab TransponderTech AB – åberopar ”affärshemlighet” för att vägra styrka påstådd försäljning, trots att rätten till revision finns inskriven i gällande licensavtal, ja då blir alla licensavtal meningslösa. Ingen kommer att vara det minsta intresserad av att teckna ett sådant. Anledningen är självklar. Om licenstagaren tillåts uppge ett påhittat och litet belopp och, när licensgivaren – i det aktuella fallet GP&C Systems International AB/Håkan Lans – önskar kontrollera om beloppet är korrekt, hindra denna genom att åberopa ”affärshemlighet”, då faller hela avtalet.

I Saab-tvisten blir detta synnerligen märkligt. Saab uppger i koncernredovisningen för 2008 att försäljningen är ett ”Framgångsexempel”. Däremot, i en inlaga till Stockholms Tingsrätt, hävdar Saab att försäljningen har gått med förlust under 10 år. När de motsägelsefulla uppgifterna och beloppen skall kontrolleras av en auktoriserad revisor, åberopar Saab ”affärshemlighet”. Saab vägrar tillåta kontroll, detta trots att denna rätt är inskriven i licensavtalet.

Stockholms Tingsrätt dömde att Saab med ett vitesföreläggande på 500 000 kr skulle tillåta revision av de uppgifter som Saab tidigare påstått, men vägrat styrka. Denna dom överklagades av Saab och Hovrätten gick alltså på motsatt linje.

Om Hovrättens beslut, mål ÖÄ_978-14, skulle vara riktigt och inte prövas i HD blir det fortsättningsvis meningslöst för alla att ingå licensavtal. Licenstagaren kan godtyckligt redovisa små belopp utan att de går att kontrollera. Det kommer inte att finnas något som helst intresse från någon innovatör att skriva avtal eller att lita på ett storföretag.

Om Hovrättens dom inte skulle tas upp i Högsta Domstolen, kommer den att kunna användas som praxis i fortsättningen. Det vore dödsstöten för Sverige som innovationsland. Det kan ju inte vara det som regeringen är ute efter?

Alla fakta i ärendet framgår tydligt i den begäran om prejudikat som har inlämnats till HD, mål Ö_5775-14. Frågan gäller om ”affärshemlighet” kan upphäva en i licensavtal överenskommen och fastställd rätt att kontrollera redovisade uppgifter.

Ytterligare en märklighet i denna affär är att Saab företräds av advokat Örjan Grundén. Grundén var tidigare President för den internationella organisationen AIPPI. Denna organisation har till uppgift att värna om fungerande patentsystem som skyddar patentinnehavare, och som garanterar att dessa ska kunna få betalt för sina patent/uppfinningar via exempelvis licensavtal. I pågående process agerar Grundén helt stick i stäv med dessa intentioner.

Fria Skribenter verkar bland annat för att informera om systemfel och orättvisor inom rättsväsendet. Den här utvecklingen får helt enkelt inte fortsätta.

Hälsningar

M-A Olsson

Skickades till regeringen och Sveriges riksdag den 26 februari 2015