Innovation – regeringens nya mantra?

Innovation, innovation och innovation – det ordet har hörts så ofta den senaste tiden, att man kan tro att det har blivit ett nytt mantra för regeringen. Gurun i denna nya rörelse är innovationsministern själv, Mikael Damberg, på sin gyllene tron i Näringsdepartementet.

Innovationsråd, innovationsutredning, det går att kombinera detta ord med många andra ord. Det finns ingen gräns för allt prat som politiker strör omkring sig. De verkar tro att själva orden gör så att allting ordnar sig. Men jag är rädd för att det inte räcker.

Mikael Damberg har sannolikt insett problematiken, och det är bra. Men insikt utan handling räcker inte, något verkligt måste göras. För att kunna agera på ett sätt som ger resultat, räcker det inte att vända sig till personer som berättar om hur patentsystem och rättssystem borde fungera. Innovationsministern måste lyssna på personer som har konkreta erfarenheter från hur det verkligen fungerar.

Den här innovations- och patentproblematiken är av en helt avgörande betydelse för Sveriges framtid.

Jag skulle vilja ställa några öppna frågor till regeringen:

HUR ska dessa värdefulla innovationer, som ska rädda Sverige, skapas?

HUR ska nya företag skapas, växa sig stora och exportera mera?

HUR ska jobben säkras?

Jag undrar hur ni har tänkt er detta. Utan ett svar på frågan HUR är orden värdelösa.

Fler frågor är:

VEM ska kunna, våga och vilja tänka nytt och skapa någonting gångbart, av värde?

VEM ska våga bygga upp ett företag som växer, anställer flera och till och med exporterar?

VEM ska vara villig att ta några som helst risker som oftast medför att de förlorar allt?

Ta och tänk igenom det här lite extra. UTAN uppfinnare, lite udda, intelligenta människor som vill förverkliga sina idéer, står vi oss allihopa helt slätt.

Tyvärr sker i Sverige just nu, och har skett låt säga de senaste 15-20 åren, en utveckling som verkar i fullständigt fel riktning. Man kan inte både prata och önsketänka och samtidigt på alla sätt och vis motarbeta de engagerade människor som kan och är villiga att bidra.

Har ni i regeringen, ni politiker inom alla läger, inte alls märkt att tilliten i samhället är på väg rakt utför? Förstår ni inte det mest grundläggande med motivation och påverkan?

Det finns många, många ”enskilda innovatörer”, ”enskilda entreprenörer” som kan berätta för er om hur verkligheten ser ut. Det finns många som kan berätta om hur riskkapitalister har förstört deras livsverk. Det finns ännu flera som kan vittna om den ”misshandel” som de utsatts, och utsätts för, i våra domstolar. Och, sorgligt nog, det finns otaliga exempel på hur våra storföretag helt samvetslöst utnyttjar sin ekonomiska styrka för att ta död på den svagare parten, oavsett hur rätt denne har.

Och till slut, ingenting av detta skulle kunna fortleva om inte fler och fler advokater fullständigt struntade i alla etiska regler och enbart intresserade sig för att den egna förmögenheten ska växa. Någonting har gått riktigt snett.

Det är riktigt ruskigt hur lite ni vet om, eller bryr er om, omvärlden utanför Rosenbad och Riksdagshuset. Om vi ska kunna vända den destruktiva utveckling som pågår just nu, där det enbart är pengarna som styr, måste ni börja LYSSNA på personer som har dessa erfarenheter. De här missförhållandena berör inte ett begränsat antal individer, det kan jag gå i god för. Det verkar snarare som om Rättssverige skakas i dess grundvalar.

Jag utgår ifrån att ni inte vill ha det så här. Jag vill tro på att det finns ärlighet och vilja till förbättring.

LYSSNA, och ta till er, det är vad jag ber er om. Sätt en stolthet i att tillhöra dom som verkligen anstränger sig för att återinföra grundläggande etik och moral i näringslivet och inom offentliga institutioner. Det räcker tyvärr med ett mindre antal hänsynslösa, självtillräckliga, giriga personer och organisationer för att det ska göra stor skada, skada som bara sprider sig.

LYSSNA för att kunna rätta till de allvarligaste systemfelen som har smugit sig på oss i vårt samhälle.

LYSSNA, bjud in enskilda individer som verkliga uppfinnare och hör vad de har att säga. Bjud in entreprenörer och småföretagare direkt, inte deras organisationer, och lyssna. Det kan vara början på en ny utveckling.

Jag tror att de har en enorm mängd idéer och förslag som kan hjälpa er att få Sverige på rätt väg igen.

Vi har alla samma mål.

Hör av er till mig så ska jag förmedla kontakter.

Hälsningar

Marie-Anne Olsson

Fristående Skribent

……………………….

PS: Detta inlägg skrevs före det att regeringens innovationsråd var bemannat. Det skrevs före tillkännagivandet av att några stycken entreprenörer kommer att vara rådgivare till rådet och regeringen. Jag tror dock att risken finns att dessa nyckelpersoner ändå inte till fullo inser, eller vill inse, hur vårt sönderfallande rättssystem motverkar alla deras goda förslag, vilka kan tänkas komma fram genom denna satsning. Men hoppas kan man ju. DS