Nya Nobel Center blir för riskabelt

Som en magnet drar namnet Nobel till sig intresse. På gott och ont.

Med de nya hotbilderna både inrikes och utrikes kan Nobel Center bli världens mest riskabla symbolbygge. Det kommer att bli nödvändigt med förstärkt säkerhet i närområdet och särskilt för Nationalmuseum.

Kostnadstaket för bygget blir förhöjt. Det kanske accepteras av finansiärerna och motiveras av deras utbyte, men de riskkalkylerade driftkostnaderna borde delges alla medborgare som berörs. För opinionsbildare och politiker med sinne för proportioner överväger argumenten mot en flytt av Nobelveckans aktiviteter från de traditionella platserna.

Projektet på Blasieholmen behövs inte för att ge Stockholm ett symbolbygge för vetenskap. Gamla Observatoriet på Observatoriekullen bakom Handelshögskolan bör till exempel inte glömmas. Där finns en koppling till botanikern Carl von Linné. Som grundare av Kungliga Vetenskapsakademien var han här med om bygget av dess allra första institution. Det blev en mycket långsiktig och hållbar investering.

Efter nio generationer såg driftsansvariga en finansierbar fortsättning i ett förslag att omvandla byggnaden till moské. Volontärer tog då initiativ till Observatoriemuseet. Det öppnades 1991 och blev mycket uppskattat av besökare. Marknadsföringen var dock klen och verksamheten är nu vilande sedan den sista december 2013. Fortfarande pågår namninsamlingen ”Rädda Observatoriemuseet”. Det pågår flera utredningar vilka inkluderar framtiden för hela Observatoriekullen. Miljön passar för att belysa det aktuella klimathotet med hjälp av interaktiva verktyg och kopplingen till den världsberömde botanikern Carl von Linné. Enligt Wikipedia är han mer omnämnd på alla språk än dynamituppfinnaren Alfred Nobel.

Stoppa planerna att bygga ett Nobel Center på Blasieholmen. Rädda istället Observatoriemuseet och gör det till ett center för att belysa klimathotet. Det blir samtidigt en hyllning till blomsterkungen Linné i ett flerhundraårigt hållbart symbolbygge på kullen bakom Handelshögskolan!

Lars Wern