Börjes historia

Avsnitt 2: 3R – Lönesystem

Jag ville föra in ett nytänkande inom den konservativa verkstadsindustrin. Då krävdes unika lösningar. Ensam är inte stark, det gällde att få med alla på utvecklingståget, från ledning till medarbetare på verkstadsgolvet och ända ut till kund.

Genom stormöten kunde inte bara jag utan alla som innehade ledande befattningar sälja in förändringar, rapportera om utvecklingen och informera om eventuella störningar. Oavsett vilka revolutionerande uppfinningar man kan få fram så blir det inget resultat utan stimulerade medarbetare och ledare genom hela företagsstrukturen, från idé till slutkund.

Snabbt kom jag fram till att det måste utvecklas ett lönesystem som var enhetligt för alla medarbetarna oavsett facklig tillhörighet eller position i företaget. Det måste också vara anpassat för datoriseringen som var i sin linda. Med utgång från nyckeln 3R blev det ett gränslöst lönesystem med de tre delarna Realistisk grundlön, Rättvisedel och Resultatandel.

Realistisk grundlön fastställdes av parterna på arbetsmarknaden.

Rättvisedel fastställdes genom utvecklingssamtal mellan ledare och medarbetare.

Resultatandel baserades på en månadsvis resultatpott fördelad utifrån närvarotid.

I övrigt gällde samma villkor för alla medarbetare vad avsåg karensdagar mm. Det var de operativa ledarnas ansvar att stimulera medarbetarna att välja jobbet framför att stanna hemma, vilket resulterade i en extremt låg frånvaro.

Den som inte uppskattade 3R Lönesystem var dåvarande Metall. Jag överlämnade frågan till stormötet, som avvisade de krav som Metall ställde. Efter några ronder i massmedia fick Metall sitt kollektivavtal och därefter hörde jag aldrig av dem mer. Företaget kunde utvecklas vidare på den inslagna modellen som motsvarade kraven för de påbörjade datoriseringen.

Börje Ramsbro

Börjes historia

Avsnitt 1: 3R – Nyckeln till överlevnad och framsteg

För ungefär 50 år sedan kom jag till insikt. Om det industriella samhället skulle fortsätta på den väg man hade slagit in på, med ohämmad miljöförstörelse och slöseri med råvarutillgångar, då kommer det i framtiden inte att finnas något livsutrymme för ett meningsfullt liv på jorden.

I en serie publiceringar ska jag här redovisa mina erfarenheter och ge exempel på ett hållbart näringsliv från min tid som grundare och ägare till System 3R-koncernen. Jag kommer att bygga min redovisning på ”nyckeln” 3R. Jag upptäckte att den kunde öppna vägen för nya tankar och nya lösningar på de mest elementära problemen vi står inför, nu och i framtiden.

När jag som uppfinnare och entreprenör bestämde mig för att förverkliga mina idéer om ett sundare näringsliv ställde jag mig frågan: Vad är den minsta gemensamma nämnare för ett fortsatt meningsfullt liv på jorden? Svaret blev naturens 3 Resurser Sol, Luft och Vatten.

Jag försökte visualisera detta genom den trilogiska oändlighetstriangeln som visar en balans mellan dessa naturens 3 Resurser. När balansen mellan dem skadas genom mänsklighetens påverkan, och i vissa fall genom rena rovdriften, då ser framtiden mörk ut. Vi kan dock vända utvecklingen genom ett annat 3R: Reduce, Reuse, Recycle.

När ska industriledare, kapitalister, politiker och mänskligheten i stort inse att vi nu brådskande måste enas om de mest elementära spelregler och villkor för överlevnad och framsteg?

Vår framtid måste bygga på helhetslösningar mellan sociala värden, ekonomisk balans, ekologisk och teknologisk harmoni. Vi har bara ett jordklot som vi och kommande generationer måste dela på för överlevnad och framsteg.

Börje Ramsbro 2020-01-13