Börjes historia

Avsnitt 2: 3R – Lönesystem

Jag ville föra in ett nytänkande inom den konservativa verkstadsindustrin. Då krävdes unika lösningar. Ensam är inte stark, det gällde att få med alla på utvecklingståget, från ledning till medarbetare på verkstadsgolvet och ända ut till kund.

Genom stormöten kunde inte bara jag utan alla som innehade ledande befattningar sälja in förändringar, rapportera om utvecklingen och informera om eventuella störningar. Oavsett vilka revolutionerande uppfinningar man kan få fram så blir det inget resultat utan stimulerade medarbetare och ledare genom hela företagsstrukturen, från idé till slutkund.

Snabbt kom jag fram till att det måste utvecklas ett lönesystem som var enhetligt för alla medarbetarna oavsett facklig tillhörighet eller position i företaget. Det måste också vara anpassat för datoriseringen som var i sin linda. Med utgång från nyckeln 3R blev det ett gränslöst lönesystem med de tre delarna Realistisk grundlön, Rättvisedel och Resultatandel.

Realistisk grundlön fastställdes av parterna på arbetsmarknaden.

Rättvisedel fastställdes genom utvecklingssamtal mellan ledare och medarbetare.

Resultatandel baserades på en månadsvis resultatpott fördelad utifrån närvarotid.

I övrigt gällde samma villkor för alla medarbetare vad avsåg karensdagar mm. Det var de operativa ledarnas ansvar att stimulera medarbetarna att välja jobbet framför att stanna hemma, vilket resulterade i en extremt låg frånvaro.

Den som inte uppskattade 3R Lönesystem var dåvarande Metall. Jag överlämnade frågan till stormötet, som avvisade de krav som Metall ställde. Efter några ronder i massmedia fick Metall sitt kollektivavtal och därefter hörde jag aldrig av dem mer. Företaget kunde utvecklas vidare på den inslagna modellen som motsvarade kraven för de påbörjade datoriseringen.

Börje Ramsbro