Om oss

Vision:

Den övergripande visionen för friaskribenter.se är att påverka och på olika sätt bidra till att Sverige blir ett ännu bättre land, med många innovationer och därmed ökad förmåga att skapa nya företag som kan växa sig stora och starka. Vi verkar för att myndigheter och lagstiftare på alla sätt kraftfullt ska stödja den utvecklingen istället för att försvåra den. Vi vill uppmuntra individers kreativitet och underlätta för dem som tänker nytt. Vårt mål är att, på kort och på lång sikt, bidra till en förändring.


Syfte:

Syftet med friaskribenter.se är att lyfta fram oegentligheter som pågår i det tysta och som motverkar vår vision. Vi vill också lyfta fram personer som visar ärlighet, transparens och mod. Vi värderar högt individer, såväl inom företagsvärlden som inom politiken och den offentliga sektorn, som uppvisar civilkurage, människor som sätter samhällsnyttan före sin egen bekvämlighet och vågar ta ställning i enlighet med sina egna värderingar. Vi arbetar för förändring och kontinuerlig förbättring.