Pressrelease 2014-06-17: Första steget mot ett bättre samhällsklimat för entreprenörer och uppfinnare

Första steget mot ett bättre samhällsklimat för entreprenörer och uppfinnare

Tingsrätten i Stockholm meddelade under tisdagen en dom som kan vara början till slutet för finansstarka organisationers/klippares metoder att utan ersättning lägga beslag på kapitalsvaga entreprenörers och uppfinnares livsverk i kraft av sin ekonomiska styrka och att juridiskt processa motparten till tystnad.

Domen gäller en tvist mellan den statliga Stiftelsen Industrifonden och grundaren till System 3R-koncernen Börje Ramsbro. Industrifonden har hävdat att man under bankkraschen 1993 blivit rättmätig ägare till 30.000 aktier i företaget mot en likvid av en krona (dåvarande marknadsvärde var cirka 58 miljoner kronor av totalt 175 miljoner kronor). Några år senare avvecklade man sitt innehav till just den företagskapare som var hjärnan bakom upplägget av System 3R-affären. Allt för att undkomma Ramsbros krav på ersättning.

Ramsbro har under mer än 20 år ägnat sitt liv åt att försöka få klarhet i hur det påstådda förvärvet gått till. Motparten Industrifonden har aldrig kunnat visa juridiskt korrekta förvärvshandlingar som styrker ett rättmätigt övertagande. Domen skapar nu klarhet i att dessa handlingar saknas och att man avsiktligt lämnat osanna uppgifter om det påstådda förvärvet.

Med löfte om en opartisk utredning av övertagandet har Industrifonden senare till sitt försvar anlitat de ljusskygga företagskaparna och deras juridiska ombud. Det är knappast den bästa utgångspunkten för att säkerställa opartiskheten. Men lönsamt för de inblandade advokaterna, som mer tycks se till den egna plånboken än till lagboken.

Kanske var förhoppningen att man, i kraft av sin finansiella styrka, kunde driva företagets grundare, Börje Ramsbro, till tystnad.

Övergreppet omfattar en uppsjö av ”spännande ingredienser” inklusive sedvanlig nedvärdering av förvärvsobjektet (företagsgruppen), undanhållande av marknadsvärdering (här utförd av företagets huvudbank), hemliga avtal, hot om utpressningskonkurs o.s.v.

I takt med att Ramsbro avslöjat mer och mer av den hemliga planen för kapningen har företagskaparna fortsatt med oetiska affärsmetoder i försvar av det ursprungliga upplägget.

Domen är en s.k. mellandom, dvs medför ingen ekonomisk ersättning till Ramsbro i denna fas utan är endast ett klargörande att Industrifonden inte kan försvara sig med det förlikningsavtal, som de under mer än tio år har hänvisat till för att undgå ansvar, trots att de inte var part i avtalet. Man borde nu kunna förvänta sig att Industrifonden, tillsammans med staten tar sitt slutliga ansvar och träffar en ekonomisk uppgörelse med Börje Ramsbro.

Under bank- och finanskrisen raserades 60 000 företag och cirka 400 000 arbetstillfällen gick förlorade. Det var gyllene tider för klippare som såg möjligheter att snabbt göra sig en förmögenhet. Ramsbro var tyvärr inte ensam drabbad, men kanske är han ensam om att ha orkat föra kampen för rättvisa och upprättelse under mer än 20 år.