Nytt brev till Mikael Damberg, 30 nov. 2014

Hej Mikael!

(Referens till Diarienummer: N2014/4091/ BREV)

Tack för ditt svar. Jag är säker på att ni i regeringen vill ta dessa frågor på stort allvar. Men jag är allvarligt oroad över en sak. I tidigare innovationsutredningar och innovationsråd har, så vitt jag vet, sammansättningen av medlemmar varit helt fel. Tillsättningen har inte skötts på ett riktigt och seriöst sätt.

Du skriver att ni ska skapa (har skapat?) ett nytt Innovationsråd. En sån åtgärd blir inte bara helt meningslös, utan också direkt skadlig för Sverige, om ni inte låter en stor andel av medlemmarna i rådet bestå av framstående innovatörer, vilka själva har skapat någonting av värde.

Utan att man har ett konkret och rättvisande nuläge kan man inte dra några som helst riktiga slutsatser om vad som måste göras. Då finns inte heller några som helst möjligheter att skapa en innovationspolitik i världsklass. Då blir det bara prat och tomma ord – igen.

Mikael, låt inte detta hända. Jag skickar denna vädjan till dig och även till IPR Foums ordförande Anders Widgren. Var snäll och ta kontakt med honom om du inte redan har gjort det. Anders är en intelligent, seriös och drivande innovatör som kan bidra med mycket erfarenhet, både egen och andras genom sitt ordförandeskap i IPR Forum.

Tack.

Hälsningar

Marie-Anne

friaskribenter.se