Tag Archives: Sveriges Advokatsamfund

Advokaters brott mot Regler om god advokatsed

Advokaters brott mot Regler om god advokatsed Systemfel i ett rättssamhälle Jag har sedan jag kom i kontakt med IPR Forum 2013, redan under denna korta tid, stött på ett stort antal fall av avarter inom advokatkåren och beslutade att titta närmare på några av missförhållandena. IPR Forum är en ideell tvärpolitisk organisation, etablerad 2013, se IPR Forum. Jag har valt ut en liten grupp med innovationsföretag, för att mer konkret kunna synliggöra att vi i Sverige har ett allvarligt systemfel när det gäller advokatkåren.…

Read More »