Börjes historia

Avsnitt 1: 3R – Nyckeln till överlevnad och framsteg

För ungefär 50 år sedan kom jag till insikt. Om det industriella samhället skulle fortsätta på den väg man hade slagit in på, med ohämmad miljöförstörelse och slöseri med råvarutillgångar, då kommer det i framtiden inte att finnas något livsutrymme för ett meningsfullt liv på jorden.

I en serie publiceringar ska jag här redovisa mina erfarenheter och ge exempel på ett hållbart näringsliv från min tid som grundare och ägare till System 3R-koncernen. Jag kommer att bygga min redovisning på ”nyckeln” 3R. Jag upptäckte att den kunde öppna vägen för nya tankar och nya lösningar på de mest elementära problemen vi står inför, nu och i framtiden.

När jag som uppfinnare och entreprenör bestämde mig för att förverkliga mina idéer om ett sundare näringsliv ställde jag mig frågan: Vad är den minsta gemensamma nämnare för ett fortsatt meningsfullt liv på jorden? Svaret blev naturens 3 Resurser Sol, Luft och Vatten.

Jag försökte visualisera detta genom den trilogiska oändlighetstriangeln som visar en balans mellan dessa naturens 3 Resurser. När balansen mellan dem skadas genom mänsklighetens påverkan, och i vissa fall genom rena rovdriften, då ser framtiden mörk ut. Vi kan dock vända utvecklingen genom ett annat 3R: Reduce, Reuse, Recycle.

När ska industriledare, kapitalister, politiker och mänskligheten i stort inse att vi nu brådskande måste enas om de mest elementära spelregler och villkor för överlevnad och framsteg?

Vår framtid måste bygga på helhetslösningar mellan sociala värden, ekonomisk balans, ekologisk och teknologisk harmoni. Vi har bara ett jordklot som vi och kommande generationer måste dela på för överlevnad och framsteg.

Börje Ramsbro 2020-01-13